Customize Caitheamh Aimsire Bingo Cards

Are you hosting a Caitheamh Aimsire party? Your guests will love playing Caitheamh Aimsire Bingo! Download 2 free pages of Caitheamh Aimsire Bingo including instructions and a randomized call sheet.


One event per line:Options:

Caitheamh Aimsire Bingo Preview


Caitheamh Aimsire
ag marcaíochtamhránaíochtag iascaireachtsacarealaín
spórtiománaíochtdornálaíochtag snámhag féachaint ar an teilifís
cluichíag rithFREEceolag damhsa
ag léamhag siúlgalfcamógaíochtag bácáil
ag rothaíochtdamhsaag garraíodóireachtpeilcispheil
This bingo card was created randomly from a total of 24 events:
ag bácáil, ag damhsa, ag féachaint ar an teilifís, ag garraíodóireacht, ag iascaireacht, ag léamh, ag marcaíocht, ag rith, ag rothaíocht, ag siúl, ag snámh, amhránaíocht, camógaíocht, ceol, cispheil, cluichí, damhsa, dornálaíocht, ealaín, galf, iománaíocht, peil, sacar, spórt.

Host Instructions:
 • Decide when to start and select your goal(s)
 • Designate a judge to announce events randomly or as they happen
 • Cross off events from the list when announced
Goals:
 • First to get any line (up, down, left, right, diagonally)
 • First to get the four corners
 • First to get two diagonal lines through the middle (an "X")
 • First to get all squares
Guest Instructions:
 • Check off events on your card as they occur
 • If you complete a goal, shout "Bingo!". You've won!
 • The judge decides in the case of disputes
Caitheamh Aimsire
amhránaíochtag marcaíochtgalfiománaíochtcluichí
sacarag féachaint ar an teilifísceolag bácáilag damhsa
ag rithag siúlFREEpeilag léamh
cispheilag rothaíochtcamógaíochtspórtag iascaireacht
dornálaíochtag garraíodóireachtdamhsaag snámhealaín
This bingo card was created randomly from a total of 24 events:
ag bácáil, ag damhsa, ag féachaint ar an teilifís, ag garraíodóireacht, ag iascaireacht, ag léamh, ag marcaíocht, ag rith, ag rothaíocht, ag siúl, ag snámh, amhránaíocht, camógaíocht, ceol, cispheil, cluichí, damhsa, dornálaíocht, ealaín, galf, iománaíocht, peil, sacar, spórt.

Host Instructions:
 • Decide when to start and select your goal(s)
 • Designate a judge to announce events randomly or as they happen
 • Cross off events from the list when announced
Goals:
 • First to get any line (up, down, left, right, diagonally)
 • First to get the four corners
 • First to get two diagonal lines through the middle (an "X")
 • First to get all squares
Guest Instructions:
 • Check off events on your card as they occur
 • If you complete a goal, shout "Bingo!". You've won!
 • The judge decides in the case of disputes