Customize Bli kjent! Bingo Cards

Are you hosting a Bli kjent! party? Your guests will love playing Bli kjent! Bingo! Download 2 free pages of Bli kjent! Bingo including instructions and a randomized call sheet.


One event per line:Options:

Bli kjent! Bingo Preview


Finn en som...
du ikke kødde med når det kjæm te falske anklagahar en god "årets mor" fortellingalltid har argumenta imot på felles drøftingtok hull i tunga piercing i navlen og tattovering som et opprør mot sine foreldrehar spillt klarinett og lærte seg "bjørnen sover" på klarinett
vet ka 9x5 e på VBB-isk og skriv ka det betyrikke har masterhar satt på plass ATBfant opp uttrykket "elektroniske" vænnaalle har stor respekt for og som samtidig kan røre alle sine hjerter 💕
har hatt familieråd der mor og kontaktperson hadde felles X🙈er det stikk motsatte av bleik og sur😜FRILEK :) har en god vits på luraldri kain vit ka som kain skje når man e naken
alltid har med sæ litt niste på lurer ganske "streetsmart" og kan noen ganger bare se på en person for å konstantere sitt poenghar vært utkledd som "nonstop" på karnevalhar en god karmaSpille et instrument
er en tvilling og like å være i fokushar jobba som asfaltarbeider i 2åralltid får dæ i godt humør på jobbkom fra et møte og oppdaga at arbeidsbilen fortsatt stod og gikkhar fått "ny indre styrke"🙌
This bingo card was created randomly from a total of 24 events.
Spille et instrument, aldri kain vit ka som kain skje når man e naken, alle har stor respekt for og som samtidig kan røre alle sine hjerter 💕, alltid får dæ i godt humør på jobb, alltid har argumenta imot på felles drøfting, alltid har med sæ litt niste på lur, du ikke kødde med når det kjæm te falske anklaga, er det stikk motsatte av bleik og sur😜, er en tvilling og like å være i fokus, er ganske "streetsmart" og kan noen ganger bare se på en person for å konstantere sitt poeng, fant opp uttrykket "elektroniske" vænna, har en god "årets mor" fortelling, har en god karma, har en god vits på lur, har fått "ny indre styrke"🙌, har hatt familieråd der mor og kontaktperson hadde felles X🙈, har jobba som asfaltarbeider i 2år, har satt på plass ATB, har spillt klarinett og lærte seg "bjørnen sover" på klarinett, har vært utkledd som "nonstop" på karneval, ikke har master, kom fra et møte og oppdaga at arbeidsbilen fortsatt stod og gikk, tok hull i tunga piercing i navlen og tattovering som et opprør mot sine foreldre, vet ka 9x5 e på VBB-isk og skriv ka det betyr.

Host Instructions:
 • Decide when to start and select your goal(s)
 • Designate a judge to announce events randomly or as they happen
 • Cross off events from the list when announced
Goals:
 • First to get any line (up, down, left, right, diagonally)
 • First to get the four corners
 • First to get two diagonal lines through the middle (an "X")
 • First to get all squares
Guest Instructions:
 • Check off events on your card as they occur
 • If you complete a goal, shout "Bingo!". You've won!
 • The judge decides in the case of disputes
Finn en som...
har en god "årets mor" fortellingdu ikke kødde med når det kjæm te falske anklagahar vært utkledd som "nonstop" på karnevalikke har masterhar hatt familieråd der mor og kontaktperson hadde felles X🙈
tok hull i tunga piercing i navlen og tattovering som et opprør mot sine foreldrealle har stor respekt for og som samtidig kan røre alle sine hjerter 💕har en god vits på lurSpille et instrumentaldri kain vit ka som kain skje når man e naken
er det stikk motsatte av bleik og sur😜er ganske "streetsmart" og kan noen ganger bare se på en person for å konstantere sitt poengFRILEK :) kom fra et møte og oppdaga at arbeidsbilen fortsatt stod og gikkalltid har med sæ litt niste på lur
har fått "ny indre styrke"🙌er en tvilling og like å være i fokushar en god karmavet ka 9x5 e på VBB-isk og skriv ka det betyralltid har argumenta imot på felles drøfting
har satt på plass ATBalltid får dæ i godt humør på jobbhar jobba som asfaltarbeider i 2årfant opp uttrykket "elektroniske" vænnahar spillt klarinett og lærte seg "bjørnen sover" på klarinett
This bingo card was created randomly from a total of 24 events.
Spille et instrument, aldri kain vit ka som kain skje når man e naken, alle har stor respekt for og som samtidig kan røre alle sine hjerter 💕, alltid får dæ i godt humør på jobb, alltid har argumenta imot på felles drøfting, alltid har med sæ litt niste på lur, du ikke kødde med når det kjæm te falske anklaga, er det stikk motsatte av bleik og sur😜, er en tvilling og like å være i fokus, er ganske "streetsmart" og kan noen ganger bare se på en person for å konstantere sitt poeng, fant opp uttrykket "elektroniske" vænna, har en god "årets mor" fortelling, har en god karma, har en god vits på lur, har fått "ny indre styrke"🙌, har hatt familieråd der mor og kontaktperson hadde felles X🙈, har jobba som asfaltarbeider i 2år, har satt på plass ATB, har spillt klarinett og lærte seg "bjørnen sover" på klarinett, har vært utkledd som "nonstop" på karneval, ikke har master, kom fra et møte og oppdaga at arbeidsbilen fortsatt stod og gikk, tok hull i tunga piercing i navlen og tattovering som et opprør mot sine foreldre, vet ka 9x5 e på VBB-isk og skriv ka det betyr.

Host Instructions:
 • Decide when to start and select your goal(s)
 • Designate a judge to announce events randomly or as they happen
 • Cross off events from the list when announced
Goals:
 • First to get any line (up, down, left, right, diagonally)
 • First to get the four corners
 • First to get two diagonal lines through the middle (an "X")
 • First to get all squares
Guest Instructions:
 • Check off events on your card as they occur
 • If you complete a goal, shout "Bingo!". You've won!
 • The judge decides in the case of disputes