Customize Getting to Know You! Bingo Cards

Are you hosting a Getting to Know You! party? Your guests will love playing Getting to Know You! Bingo! Download 2 free pages of Getting to Know You! Bingo including instructions and a randomized call sheet.


One event per line:Options:

Getting to Know You! Bingo Preview


FIND SOMEONE WHO...
Kabisado ang pagluluto ng adoboMarunong magbake ng cakeIpinanganak ng DecemberSize 9 ang paaNakapunta na sa Boracay
Takot sa gagambaPaborito ang Math subjectNagsusuot ng eyeglassesMahilig magkapeBunso sa magkakapatid
Merong limang libo sa bagKumakain ng balutFREEMay alagang asoAyaw ng mapait na pagkain
Ipinanganak sa buwan na katulad ng birthday moLaging natutulog sa klaseNakasakay na ng barkoMarunong maggitara23 years old na sya sa 2024
Kumakain ng taho tuwing umagaNagkaroon na ng major operation sa katawanHindi kumakain ng gulayPula ang favorite na kulayMay nunal sa noo
This bingo card was created randomly from a total of 24 events.
23 years old na sya sa 2024, Ayaw ng mapait na pagkain, Bunso sa magkakapatid, Hindi kumakain ng gulay, Ipinanganak ng December, Ipinanganak sa buwan na katulad ng birthday mo, Kabisado ang pagluluto ng adobo, Kumakain ng balut, Kumakain ng taho tuwing umaga, Laging natutulog sa klase, Mahilig magkape, Marunong magbake ng cake, Marunong maggitara, May alagang aso, May nunal sa noo, Merong limang libo sa bag, Nagkaroon na ng major operation sa katawan, Nagsusuot ng eyeglasses, Nakapunta na sa Boracay, Nakasakay na ng barko, Paborito ang Math subject, Pula ang favorite na kulay, Size 9 ang paa, Takot sa gagamba.

Host Instructions:
 • Decide when to start and select your goal(s)
 • Designate a judge to announce events randomly or as they happen
 • Cross off events from the list when announced
Goals:
 • First to get any line (up, down, left, right, diagonally)
 • First to get the four corners
 • First to get two diagonal lines through the middle (an "X")
 • First to get all squares
Guest Instructions:
 • Check off events on your card as they occur
 • If you complete a goal, shout "Bingo!". You've won!
 • The judge decides in the case of disputes
FIND SOMEONE WHO...
Marunong magbake ng cakeKabisado ang pagluluto ng adoboNakasakay na ng barkoPaborito ang Math subjectMerong limang libo sa bag
Size 9 ang paaBunso sa magkakapatidMay alagang aso23 years old na sya sa 2024Ayaw ng mapait na pagkain
Kumakain ng balutLaging natutulog sa klaseFREEPula ang favorite na kulayIpinanganak sa buwan na katulad ng birthday mo
May nunal sa nooKumakain ng taho tuwing umagaMarunong maggitaraTakot sa gagambaIpinanganak ng December
Nagsusuot ng eyeglassesHindi kumakain ng gulayNagkaroon na ng major operation sa katawanMahilig magkapeNakapunta na sa Boracay
This bingo card was created randomly from a total of 24 events.
23 years old na sya sa 2024, Ayaw ng mapait na pagkain, Bunso sa magkakapatid, Hindi kumakain ng gulay, Ipinanganak ng December, Ipinanganak sa buwan na katulad ng birthday mo, Kabisado ang pagluluto ng adobo, Kumakain ng balut, Kumakain ng taho tuwing umaga, Laging natutulog sa klase, Mahilig magkape, Marunong magbake ng cake, Marunong maggitara, May alagang aso, May nunal sa noo, Merong limang libo sa bag, Nagkaroon na ng major operation sa katawan, Nagsusuot ng eyeglasses, Nakapunta na sa Boracay, Nakasakay na ng barko, Paborito ang Math subject, Pula ang favorite na kulay, Size 9 ang paa, Takot sa gagamba.

Host Instructions:
 • Decide when to start and select your goal(s)
 • Designate a judge to announce events randomly or as they happen
 • Cross off events from the list when announced
Goals:
 • First to get any line (up, down, left, right, diagonally)
 • First to get the four corners
 • First to get two diagonal lines through the middle (an "X")
 • First to get all squares
Guest Instructions:
 • Check off events on your card as they occur
 • If you complete a goal, shout "Bingo!". You've won!
 • The judge decides in the case of disputes